Praktijk

Vanaf de dag dat je 16,5 jaar bent kun je met de rij- opleiding personenauto beginnen. Gedurende de gehele rij- opleiding wordt een instructiekaart bijgehouden. Op deze manier kunnen we precies zien welke instructie- onderdelen je beheerst en/of aandacht nodig heeft.

Met ingang van 1 september 2011 is een navigatiesysteem verplicht in de examenauto. Voor het toetsen van het zelfstandig rijden kan de examinator dan kiezen uit de clusteropdrachten, oriëntatiepunten of navigatie. Doel hiervan is dat de zelfstandige verkeersdeelname van de kandidaat wordt bevorderd.

Brommercertificaat:

Het bromfietscertificaat is verplicht bij het rijden op een bromfiets (geel plaatje) of snorfiets (oranje plaatje). Ook de spartamet en fiets met hulpmotor valt onder de snorfietsen. Het certificaat is ook nodig om met de vierwielige brommobiel te mogen rijden. Als je zonder certificaat op een brommer rijdt dan ben je strafbaar en kun je een stevige geldboete krijgen. Bovendien moet je zelf opdraaien voor eventuele schade, want de verzekering dekt die waarschijnlijk niet.

Hoe kom ik aan een brommercertificaat?
Daarvoor moet je examen doen bij het CBR. Dat kan zodra je 16 bent. Als je slaagt krijg je het bromfietscertificaat meteen van het CBR.

Wat houdt het brommerexamen in?
Het examen brommer is een theorie-examen. Je krijgt 50 vragen aan de hand van verkeerssituaties op een grote TV-monitor. Hiervan moet je er minstens 44 goed hebben. Het gaat zowel om ja/nee-vragen, meerkeuzevragen als open vragen. Het examen toetst je kennis van de verkeersregels en verkeersborden, verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek.

Geldt het bromfietscertificaat ook voor een motorscooter?
Het bromfietscertificaat geldt niet voor een motorscooter. Die valt onder de categorie motorfiets en daarvoor heb je het rijbewijs A nodig.

Examenstructuur:

Een leerling rijdt vanaf heden een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. ‘Het zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd:
1. Naar een variabel oriëntatiepunt rijden.

2. Meerdere routeopdrachten tegelijk (clusteropdracht).

3. Met behulp van een navigatiesysteem rijden.

De examinator bepaalt vooraf hoe de leerling het onderdeel ‘zelfstandig rijden’ moet uitvoeren. Dit meldt hij de leerling aan het begin van de examenrit. De leerling hoeft maar één van bovenstaande opdrachten uit te voeren. Het zelfstandig rijden zal minimaal 10 tot maximaal 15 minuten van het examen in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde!

Bijzondere manouvres:

Het nieuwe rijexamen kent een drie tal bijzondere manoeuvres. Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment, en de wijze waarop de kandidaat de opdracht uitvoert.

1. Omkeeropdracht:

Bij de omkeeropdracht krijgt de kandidaat al rijdende te horen dat hij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelfstandig de plaats en de wijze waarop hij keert. Hij kan dit doen via een halve draai, keren d.m.v. steken, voor of achteruit een parkeervak in te rijden en vervolgens weer de weg in tegengestelde richting vervolgen of een bocht achteruit maken. Deze oefeningen zullen in de les voldoende behandeld worden, echter de keuze die hij op dat moment maakt, bepaalt hij zelf! De kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een veilige oplossing komt.

2. Parkeeropdracht:

De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijgt de leerling op tijd de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaalt de leerling zelfstandig hoe hij de parkeeropdracht uitvoert.

3. Hellingproef:

Bij de hellingproef -wat één van de bijzondere verrichtingen tijdens het examen bij het CBR kan zijn- moet je de auto vanaf een hellend vlak vloeiend in beweging kunnen brengen, zonder dat deze achteruit rolt.De Hellingproef is zonder of met handrem uit te voeren, mede afhankelijk van het hellende vlak waar je je op bevindt.

4. Recht achteruit rijden:

Deze bijzondere verrichting houdt in dat je leert in een rechte lijn achteruit te rijden.

Dit gebeurt langs de stoeprand aan de rechter kant van de weg waarbij je het overige verkeer niet mag hinderen. Wanneer je achteruit rijdt doe je dit met slippende koppeling(zonder gas) waardoor je de snelheid laag houdt zodat je stapvoets kunt rijden.

Orientatiepunten:

Het zelfstandig rijden naar een variabel oriëntatiepunt kan starten vanuit een CBR examencentrum.

De zogeheten coördinatiepunten –vaste punten waar de kandidaten zelfstandig heen moeten rijden– worden afgeschaft. Leerlingen leren de routes uit het hoofd. De punten leiden daardoor niet tot het proactieve rijgedrag waarvoor zij vorig jaar zijn ingevoerd, aldus het CBR.

De lichte aanpassingen in het praktijkexamen zijn het resultaat van een evaluatie onder instructeurs en examinatoren. Een ruime meerderheid van de instructeurs vindt, dat hun leerlingen door de komst van het vernieuwde rijexamen beter op hun verkeerstaak worden voorbereid. Examinatoren constateren dat de zelfstandigheid van de kandidaten aanzienlijk is toegenomen.

Sinds de invoering van het vernieuwd rijexamen is het gebruik van navigatieapparatuur mogelijk. En dat blijft het. Andere onderdelen van het vernieuwde rijexamen, zoals bijzondere manoeuvres, gevaarherkenning en zelfreflectie worden op kleine punten aangepast.

Navigatie:

De examinator kan u op elk moment in de examenrit laten stoppen voor het instellen en rijden op navigatie. Ook hiervoor geldt: dit is maximaal 10 tot 15 minuten van de examenrit!

Gevaarherkenning:

Bij dit nieuwe onderdeel wordt de kandidaat na uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom hij dat op die manier gedaan heeft. Hoe heeft de kandidaat de situatie opgelost en welke afwegingen heeft hij hierbij gemaakt? Het onderdeel wordt al voor de verkeerssituatie aangekondigd. Zo wordt duidelijk dat het niets te maken heeft met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak. Dit is in grote lijnen hoe het nieuwe rijexamen eruit ziet. In de rijles wordt aan alle onderdelen voldoende aandacht besteed.

Machtig jouw rijschool met DigiD
Voordat wij het examen of een toets voor de categorie personenauto kunnen aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven! Dat doe je met een machtiging. Lees op deze pagina precies wat je moet doen! Ons rijschoolnummer is 5421A1.

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor jou gaat aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor je heeft gereserveerd of als je deze is verschoven. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch voor jouw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD.

DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat je moet doen om je rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.
Klik hier voor het zelfreflectie formulier

Voor je aanvraag en op je examen heb je nodig:
– Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring). Online kopen en indienen bij mijn.cbr.nl
– Geldig Nederlandse legitimatiebewijs

 

Het CBR heeft een korte voorlichtingsfilm voor kandidaten gemaakt: ‘Zo gaat het examen’. Hierdoor kunnen kandidaten zien hoe het er tijdens een examen aan toe gaat. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ojccsfrIxoU

Bekijk hier hoe het werkt tijdens het praktijkexamen auto van het CBR.


CONTACT GEGEVENS:


Autorijschool Rijbewijsje Rotjeknor
Adres:
Dirk Costerstraat 8
3069 WE Rotterdam
E-mail: info@rijbewijsjerotjeknor.nl
Mobiel Pasha: 06 343 794 25
Bereikbaar : ma t/m zo van 09:00 - 21:00 uur


ING-Bank: NL44INGB0006534991
KVK: 24473136
BTW: NL0030153157
Rijschoolnummer: 
5421A1

Copyright©[2024] Rijbewijsje Rotjeknor.

All rights Reserved