FAALANGST

Wat is faalangst eigenlijk? Letterlijk betekent faalangst: de angst om te falen. Op zich is ieder mens bang om te falen; dat is helemaal niet zo erg. Vaak is het juist een motiverende factor.

Maar sommige mensen zijn zó bang om het niet goed te doen, dat ze zichzelf blokkeren in plaats van motiveren. Er komt niet uit wat er gezien de mogelijkheden inzit.

Het CBR heeft een korte voorlichtingsfilm voor kandidaten gemaakt: ‘Zo gaat het faalangst-examen’. Hierdoor kunnen kandidaten zien hoe het er tijdens een faalangs-examen aan toe gaat. “De film over het examen brengt in beeld hoe kandidaten die last hebben van extreme spanning, toch op een prettige manier kunnen afrijden”, zo stelt het CBR.


Twee soorten angst: Er zijn twee soorten angst: angst als toestand en angst als karaktereigenschap. Faalangst voor het rijexamen is een voorbeeld van angst als toestand. Je bent voor het rijexamen extreem (ongezond) zenuwachtig, terwijl je in heel veel andere situaties helemaal geen last hebt van angst. Als je last hebt van faalangst voor het rijexamen zak je vaak keer op keer voor het rijexamen. Terwijl je in ontspannen lessituaties een prima bestuurder bent. Zonde, natuurlijk. Een andere vorm van angst is angst als karaktereigenschap. In dat geval is er sprake van angst als persoonlijkheidsstoornis, die op veel momenten van de dag voor problemen zorgt.


Speciaal rijexamen ontwikkeld: ” Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer tien procent van de leerlingen die in het reguliere onderwijs zakt voor het afsluitende examen lijdt aan faalangst. Dat zou voor het rijexamen betekenen dat er jaarlijks ongeveer 10.000 kandidaten zakken, vanwege hun ongezonde angst voor het rijexamen. De overheid vindt dat teveel en vroeg het CBR een speciaal rijexamen te ontwikkelen.


Wat is Faalangst Examen? Kandidaten met faalangst kunnen een speciaal rijexamen, het faalangstexamen, afleggen. Een uitgebreide proef die het afgelopen jaar bij het CBR werd gehouden leverde positieve resultaten op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen. Vandaar dat de minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om het examen definitief en landelijk in te voeren. Wat is het faalangstexamen? En wat maakt het nu anders dan het gewone rijexamen voor de personenauto?


Voor wie is het faalangstexamen bedoeld? Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als je al in het BNOR-traject zit, kun je dit speciale examen aanvragen. Als jij vermoedt dat je last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kun je het beste een rijschool zoeken die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de opleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kun je al vanaf je eerste rijles werken aan je spanning.


Faalangstexaminator speciaal opgeleid:De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Rijexamenangst: Je rijdt goed, zegt de rij-instructeur. Je voelt je zelf ook zeker in de auto. Maar bij het rijexamen ben je volledig geblokkeerd en niets lukt meer. En dus ben je gezakt. Dat is in het kort het probleem, waar heel wat mensen mee te maken hebben. Rijexamenangst noemen we dat. Het is de angst om op het rijexamen te mislukken, waardoor het normale denken en de normale vaardigheden geblokkeerd worden en lagere resultaten worden behaald dan verwacht.


Duurt 90 minuten: Het faalangstexamen duurt in de proefperiode langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 90 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig jouw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden. In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om jou op je gemak te stellen. Want als jij je op je gemak voelt, dan presteer je het beste!.

Time-out aanvragen: Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wilt. Je mag het zelf aangeven. Je examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Niet makkelijker: Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle rijvaardigheidseisen. Dat houdt in dat jij moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.


Toelatingseisen: De enige vereiste tijdens deze proefperiode is dat jij en je rijopleider bereid zijn om voor en na het faalangstexamen vragenlijsten in te vullen. Daarmee onderzoeken we of dit experimentele examen voldoet aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Hieronder lees je stapsgewijs welke vragenlijsten je op welk moment moet invullen: Jouw rijopleider reserveert bij het CBR een faalangstexamen voor jou; Ongeveer één week voor de examendatum vullen jij én jouw opleider respectievelijk een vragenlijst voor de kandidaat en een vragenlijst voor de rijopleider in; Ongeveer één week van te voren vul je het reguliere zelfreflectieformulier in; Beide ingevulde vragenlijsten en het zelfreflectieformulier worden meegenomen naar het examen; Vóór het examen worden deze gesloten (bijvoorbeeld in een envelop) aan de examinator gegeven, die alles direct opbergt; Na het rijexamen (maar vóór de einduitslag) krijgen jij en je opleider van de examinator een tweede vragenlijst, met het verzoek die in te vullen. Ook deze geven jullie daarna aan de examinator, die de ingevulde formulieren direct opbergt; Dan vertelt de examinator je of je geslaagd of gezakt bent en volgt het eindgesprek. Tot slot vraagt de examinator of jij en jouw opleider een derde en laatste vragenlijst in willen vullen. Je krijgt te horen waar je die kunt inleveren. Jij en je opleider vullen dus allebei drie vragenlijsten in. Voor de duidelijkheid: de examinator leest jouw antwoorden niet! Jij vult daarnaast ook een formulier Zelfreflectie in, maar dat doe je ook voor een regulier rijexamen voor de personenauto. Ook de examinator beantwoordt vragen van een vragenlijst. Alle vragenlijsten en het zelfreflectieformulier worden gebundeld en naar onderzoeksbureau DHV gezonden. Op basis van alle antwoorden op de vragen wordt in een later stadium besloten in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat of het faalangstexamen succesvol is.


Privacy: Uiteraard is jouw privacy gewaarborgd. Je gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek naar de effectiviteit van het faalangstexamen. Onderzoeksbureau DHV uit Amersfoort is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding van de proef met het faalangstexamen. Je privacy is gewaarborgd. Je gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek naar de effectiviteit van het faalangstexamen.

Op 15 examenplaatsen: In deze experimentele fase kun je het faalangstexamen in de volgende examenplaatsen afleggen: Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen (Noord) Arnhem, Zwolle, Almelo (Oost) Amsterdam, Leusden, Alkmaar (West-Noord) Rijswijk, Dordrecht, Gouda (West-Zuid) Eindhoven, Heerlen, Goes/Middelburg (Zuid) Ook als dit voor jou niet de dichtstbijzijnde examenplaats is, kun je hier in de proefperiode toch examen afleggen. Jij en je rij-instructeur moeten er dan misschien wel wat verder voor rijden.

Duurder: Omdat het examen langer duurt, wordt het wel duurder dan het gewone rijexamen voor de personenauto. Door de langere tijd van het faalangstexamen zullen ook deze kosten evenredig stijgen. Vraag je rijschool ernaar.


CONTACT GEGEVENS:


Autorijschool Rijbewijsje Rotjeknor
Adres:
Dirk Costerstraat 8
3069 WE Rotterdam
E-mail: info@rijbewijsjerotjeknor.nl
Mobiel Pasha: 06 343 794 25
Bereikbaar : ma t/m zo van 09:00 - 21:00 uur


ING-Bank: NL44INGB0006534991
KVK: 24473136
BTW: NL0030153157
Rijschoolnummer: 
5421A1

Copyright©[2023] Rijbewijsje Rotjeknor.

All rights Reserved