De afgelopen 10, 15 jaar is de vormgeving van personenauto's onder invloed van windtunnels, veiligheidseisen en modetrends opvallend veranderd. Maar ook onder de motorkap hebben, onzichtbaar voor veel automobilisten, grote veranderingen plaatsgevonden: brandstofinjectie, motormanagementsystemen, verbeterde smeermiddelen en brandstoffen, en meer vermogen bij lagere toerentallen.

Al deze veranderingen vragen van de automobilist een aangepaste rijstijl. Maar in de praktijk blijven de meeste automobilisten rijden op een manier zoals zij dat 20, 25 jaar geleden hebben geleerd. Deze rijstijl was bedoeld voor auto's met een andere motortechniek en is zodoende niet meer van deze tijd.De rijstijl van Het Nieuwe Rijden maakt optimaal gebruik van de voordelen die een moderne motor te bieden heeft. Het Nieuwe Rijden is daarom een plezierige en comfortabele rijstijl. Bovendien is het veilig en bespaart u brandstof.


De uitgangspunten van Het Nieuwe Rijden zijn: vlot, veilig, comfortabel en energiebewust autorijden.

Het Nieuwe Rijden is echter meer dan alleen rijstijl. Het richt zich op vier elementen: Een belangrijk uitgangspunt van de rijstijl van Het Nieuwe Rijden is dat veiligheid steeds voorop staat. Gelukkig gaan bij Het Nieuwe Rijden milieu en veiligheid meestal 'hand in hand'. Het Nieuwe Rijden heeft immers veel gemeenschappelijk met anticiperend, verkeersinzichtelijk en defensief rijden. Tijdens de gehele rijopleiding dient het leidend principe te zijn: veiligheid gaat boven alles. En dat geldt ook voor het praktijkexamen: de norm blijft hier ongewijzigd een veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

- Rijstijl - Aankoopgedrag - Aankoopgedrag - Bandenspanning - Brandstofbesparende accessoires


Bijzondere manoeuvres: Er is met opzet voor de term bijzondere moanoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de huidige bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht , een parkeeropdracht en een hellingproef.

Omkeeropdracht: Bij de omkeeropdracht krijgt de kandidaat al rijdende te horen dat hij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelf de plaats en de wijze waarop hij keert. Hij kan dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. De kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.


Parkeeropdracht: De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijgt de kandidaat de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaalt de kandidaat zelf hoe hij de parkeeropdracht uitvoert.


Zelfreflectie: Voor het examen vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas na de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden. Van belang hierbij is dat de kandidaat een realistisch beeld heeft van zijn eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie heeft als doel om het gedrag van de aspirant rijbewijsbezitter op een positieve manier te beinvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.


Milieubewust rijgedrag: Voor een beter milieu en voor de eigen portemonnee is het belangrijk dat automobilisten milieubewuster autorijden, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruik maken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofverbruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag. Aan dit onderwerp wordt ook in het vernieuwde theorie-examen extra aandacht besteed.


Niet beoordeeld: Het is voor het eerst dat het praktijkexamen een element bevat dat niet meeweegt (zelfreflectie) in de eindbeoordeling. Dat komt omdat het weliswaar voor de verkeersveiligheid en het bewustwordingsproces van de kandidaat een heel belangrijk element is, dat tegelijkertijd moeilijk objectief in een examen te meten is.


CONTACT GEGEVENS:


Autorijschool Rijbewijsje Rotjeknor
Adres:
Dirk Costerstraat 8
3069 WE Rotterdam
E-mail: info@rijbewijsjerotjeknor.nl
Mobiel Pasha: 06 343 794 25
Bereikbaar : ma t/m zo van 09:00 - 21:00 uur


ING-Bank: NL44INGB0006534991
KVK: 24473136
BTW: NL0030153157
Rijschoolnummer: 
5421A1

Copyright©[2024] Rijbewijsje Rotjeknor.

All rights Reserved